Objektif PLuG TMK Tahun 4

 

Guru yang dilatih dapat:

  • menguasai kemahiran, pengetahuan dan nilai dalam¬† bidang disiplin ilmu TMK;
  • menggunakan pengetahuan dan istilah TMK yang tepat untuk menyampaikan isi pelajaran; dan
  • menggunakan pelbagai perkakasan dan perisian TMK untuk perkembangan dan pengayaan kendiri