Category Archives: Pendidikan

Fungsi satelit dalam kehidupan

Satelit turut digunakan dalam kerja-kerja mencari dan menyelamat .

Mungkin ada di antara kita yang faham mengenai satelit tetapi tidak semua yang sedar akan fungsi sebenar satelit di dalam kehidupan seharian kita.

Satelit lebih banyak dikaitkan dengan bidang penyiaran dan telekomunikasi tetapi fungsi atau aplikasi sebenar satelit telah wujud di angkasa lepas sejak berdekad lalu.

Teknologi satelit terbahagi kepada tiga iaitu pandu arah dan penentu kedudukan, penderiaan jauh dan juga komunikasi.

Pandu arah dan penentu kedudukan adalah salah satu aplikasi satelit yang telah berjaya menghasilkan peningkatan dalam produktiviti dan kejituan sebilangan besar industri.

Continue reading